Toimintaterapia sairastumisen tai vammautumisen jälkeen

Toisinaan elämän pysäyttää äkillinen vammautuminen tai sairastuminen. Aikuisen toimintakyky, arjessa pärjääminen ja tyytyväisyys arkeen voi heikentyä myös etenevän sairauden myötä. Yleisiä syitä aikuisten toimintakyvyn alentumiselle ovat neurologiset sairaudet, mielenterveysongelmat, tuki- ja liikuntaelinsairaudet. 

Toimintaterapialla tuetaan aikuisen kuntoutumista siten, että tämä pystyy osallistumaan itselleen tärkeään toimintaan arjessaan. Asiakkaalle voi olla tärkeää esimerkiksi pystyä pukeutumaan itsenäisesti tai kyetä valmistamaan itselleen ruokaa. Hänellä voi olla tavoitteena myös työelämään tai harrastustoimintaan osallistuminen. Toimintaterapia toteutetaan usein aikuisen omassa kodissa tai muussa arjen ympäristössä, kuten työ- tai harrastuspaikassa.

Toimintaterapia mielenterveyden kuntoutuksessa

Mielenterveyden haasteet kuten ahdistuneisuus ja masennus horjuttavat yhä useammin työikäisten arjen toimintakykyä.

Toimintaterapialla voidaan tukea toimivan arjen ja mielekkään elämän löytämistä myös mielenterveyden järkkyessä. Mielenterveysasiakkaiden kanssa toimintaterapiassa kehitetään itsetuntoa, ylläpidetään toimintakykyä, tuetaan arjen askareiden hoitamista, sekä mahdollistetaan mielekkäitä toimintoja. Toimintaterapiassa on tavoitteena tukea kokonaisvaltaisesti asiakkaan omatoimisuutta.

Tasapainoa arkeen terapia ja valmennus

Elämän eri osa-alueiden yhdistäminen haastaa monen työikäisen hyvinvointia. Työelämä vaatii entistä enemmän taitoa ohjata omaa toimintaansa. Liiallinen kuormitus tai haasteet ajankäytön suunnittelussa ja itsensä johtamisessa voivat aiheuttaa kuormitusta ja pitkäkestoista stressiä, mikä voi olla monin tavoin haitallista, ja myötävaikuttaa monien eri sairauksien syntyyn. Esimerkiksi mielenterveyden ongelmat ovat kasvaneet yhdeksi aikamme suurimmista työkyvyttömyyden aiheuttajista. Toimintaterapeutin tuella työikäinen voi oppia itsetuntemusta, itsensä johtamista, ajankäytön suunnittelua ja tunteiden säätelyä.  

TerapiaMessin Tasapainoa arkeen lähestymistavan toimintaterapia pyrkii vastaamaan tähän ongelmaan. Sen avulla pyritään vähentämään stressiä ja ennaltaehkäisemään mielenterveysongelmien, kuten masennuksen, uupumuksen tai ahdistuneisuuden syntymistä, vaikuttamalla henkilön arkeen ja siihen millaista toimintaa henkilö valitsee arkensa rakennuspalikoiksi.

Käsiterapia

Käsien toimintakyky on ihmiselle todella tärkeää toimivan arjen kannalta. Toisinaan käden toimintakyky häiriintyy erilaisten vammojen, sairauksien, leikkausten tai kipuongelmien vuoksi.

Käsiterapia on kuntoutuksen erikoisala, joka on keskittynyt erilaisten käden alueen vammojen ja sairauksien kuntoutukseen. Liikkuvuuden, tunnon, otteiden ja käden toiminnan edistäminen ja palauttaminen on keskeinen osa käsiterapiaa. Käden kuntoutukseen TerapiaMessissä ovat erikoistuneet Ulla Sippola (toimintaterapeutti, käsiterapeutti) ja Sofia Kaukola (toimintaterapeutti).

Yksilöllisesti valmistetut ortoosit

Ortoosit ovat yksilöllisesti valmistettuja yläraajan tukia. Käsivamman jälkeisen kuntoutuksen ja hoidon aikana erilaisten ortoosien käyttö on usein tärkeää, jopa välttämätöntä käden kuntoutumisen kannalta.

TerapiaMessissä ortooseja valmistavat toimintaterapeutit Ulla Sippola ja Sofia Kaukola

Ikääntyneen toimiva arki

Ikääntyneen arjessa elämänlaadun ja hyvinvoinnin tukeminen on tärkeää. Ikääntyminen tuo mukanaan omia haasteitaan ja monien sairauksien riski kasvaa. Esimerkiksi muistiongelmat, aivoverenkiertohäiriöt ja muut neurologiset sairaudet sekä tuki- ja liikuntaelimistön sairaudet voivat haastaa toimintakykyä. 

Toimintaterapian avulla voidaan tukea ikääntyneen itsenäistä kotona asumista, mahdollistaa osallistumista tärkeään toimintaan sekä auttaa palauttamaan tai ylläpitämään arjen toimintakykyä sairastumisen jälkeen.