TERAPIAMESSISTÄ TOIMINTATERAPIAA ELÄMÄN ERI VAIHEISSA

TerapiaMessi tarjoaa toimintaterapiapalveluita koko Etelä-Pohjanmaan alueella. Toimipisteemme sijaitsevat Alajärvellä ja Seinäjoella ja toteutamme terapiaa myös joustavasti asiakkaan arjen ympäristöissä.

Toimintaterapian avulla pyritään mahdollistamaan ihmiselle osallistuminen siihen toimintaan, mitä hänen täytyy tai mitä hän haluaa omassa arjessaan tehdä. Toimintaterapia on toimiva kuntoutusmuoto monenlaisissa elämänvaiheissa, kun omassa arjessa toimiminen ei syystä tai toisesta onnistu. Ihmisten arki sisältää paljon erilaisia asioita ja arki muovautuu eri elämänvaiheissa eri näköiseksi. Samalla tavalla toimintaterapiakin muovautuu jokaisen asiakkaan näköiseksi.

TerapiaMessin toimintaterapeuteilla on monipuolisesti kokemusta erilaisten asiakasryhmien kanssa työskentelystä. Voit tutustua terapeutteihimme täältä

Yrittäjät - Essi Mäki-Mantila ja Maiju Korkea-aho

Asiakaslähtöisyys

Kohtaamme asiakkaan tasavertaisena oman elämänsä asiantuntijana.

Yhteistyö

Panostamme yhteistyöhön asiakkaan läheisten ja lähitoimijoiden kanssa.

Osaamisen kehittäminen

Kouluttaudumme säännöllisesti ja suunnitelmallisesti.

Terapeuttien hyvinvointi

Hyvinvoiva terapeutti antaa laadukasta terapiaa! Huolehdimme terapeuttiemme jaksamisesta.

PALAUTTEESI ON MEILLE TÄRKEÄÄ

MIKSI VALITA MEIDÄT?

TerapiaMessissä meille on tärkeää, että pystymme aidosti auttamaan asiakasta kohti parempaa arkea. Haluamme olla mukana asiakkaan arjessa siten, että tuemme häntä osallistumaan oman arkensa tärkeisiin toimintoihin parhaalla mahdollisella tavalla. Meillä jokainen asiakas tulee kuulluksi ja kohdatuksi omana itsenään tasavertaisena toimijana, sellaisena kuin hän on siinä hetkessä. Panostamme asiakkaan kohtaamiseen, sekä yhteistyöhön asiakkaan läheisten ja tukiverkoston kanssa.

Meillä on Messissä upea tiimi, jossa on erilaisia persoonia ja monipuolisesti työkokemusta erilaisista asiakasryhmistä. Messiläisten osaamista ja ammattitaitoa lisätään säännöllisellä ja suunnitelmallisella kouluttautumisella. Tuemme terapeuttien jaksamista työssään. Omasta ja toistemme hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtimalla varmistamme, että asiakkaamme saavat parasta mahdollista toimintaterapiaa.

Tervetuloa Messiin!

10+

Vuoden kokemus

8

Ammattilaista palveluksessasi

TIIMIMME

Tutustu asiantuntijoihimme

BLOGI

Uusimmat kirjoitukset

Tasapainoisen elämän malli

Tasapainoisesta elämästä ja toiminnallisesta tasapainosta on lukemattomia eri määritelmiä, joille kuitenkin kaikille tuntuisi olevan yhteistä näkemys siitä, että tasapainoinen elämä

Lue lisää

Ota meihin yhteyttä

Voit jättää yhteydenottopyynnön tällä lomakkeella


  Usein kysyttyjä kysymyksiä

  Toimintaterapia on kuntoutusmuoto, jonka avulla pyritään tukemaan ihmisen toimintakykyä ja osallistumista hänelle tärkeään ja oleelliseen arjen toimintaan. Toimintaterapeutti tarkastelee yhdessä asiakkaan kanssa tämän elämää ja toimintakykyä kokonaisvaltaisesti, auttaa asiakasta tunnistamaan ongelmakohdat, jotka estävät osallistumasta siihen toimintaan, jota asiakas haluaisi tai jota hänen täytyisi pystyä tekemään, sekä etsii yhdessä asiakkaan kanssa ratkaisuja siihen, miten haluttu toiminta saadaan onnistumaan. Toimintaterapiassa asiakas asettaa terapeutin tukemana itselleen yksilölliset tavoitteet, mitä hän haluaa pystyä tekemään. Asiakkaan tavoitteena toimintaterapiassa voi olla esimerkiksi:

  • Pystyn pukemaan itselleni paidan
  • Kykenen keskittymään tunnilla opetukseen ja tekemään koulutehtäviä
  • Osaan leikkiä yhdessä kaverin kanssa
  • Osaan suunnitella kalenterin avulla ajankäyttöäni
  • Pystyn palaamaan töihin
  • Pystyn osallistumaan harrastukseen
  • Saan pestyä itse hiukseni

  Toimintaterapeutit työskentelevät hyvin monenlaisten asiakasryhmien kanssa, minkä vuoksi terapian tavoitteet ja sisältö vaihtelevat huomattavasti eri asiakkaiden välillä. Katso myös kysymys: Kenelle toimintaterapiasta voi olla apua? Ja tutustu lasten ja aikuisten palveluihimme. Voit tutustua TerapiaMessissä työskenteleviin terapeutteihin ja heidän erityisosaamiseensa täältä.

  Toimintaterapiassa voidaan käyttää erilaisia lähestymistapoja, jotta asiakas saavuttaisi tavoitteensa. Asiakasta voidaan tukea hankkimaan uusia taitoja tai palauttamaan vammautumisen myötä menetettyjä taitoja. Toimintaterapeutti voi myös ohjata asiakkaalle harjoitteita, jotka vahvistavat taitojen hankkimiseen tarvittavia valmiuksia.

  Jos asiakkaan haasteet ovat pysyviä tai eteneviä, toimintaterapeutti auttaa asiakasta etsimään korvaavia toimintatapoja tai ohjaa käyttämään erilaisia apuvälineitä, joiden avulla toiminta onnistuu toimintakyvyn puutteista huolimatta.

  Toimintaterapiasta voi hyötyä monessa eri elämäntilanteessa, kun toimintakyky on syystä tai toisesta rajoittunut. Lasten toimintaterapiassa työskennellään usein seuraavien toimintaa hankaloittavien haasteiden parissa

  • Motorinen kömpelyys
  • Hienomotoriikan haasteet
  • Hahmottamisen vaikeudet
  • Vuorovaikutuksen haasteet ja vaikeudet sosiaalisten tilanteiden hahmottamisessa
  • Keskittymisen ja tarkkaavuuden haasteet
  • Poikkeavuudet aistien säätelyssä
  • Tunteidensäätely
  • Toiminnanohjauksen haasteet

  Voit lukea lisää eri ikäisten lasten toimintaterapiasta TerapiaMessissä palvelut osiossamme.

  Aikuisten toimintaterapiassa toimintaterapeutti tukee asiakasta usein seuraavien haasteiden kanssa

  • Taitojen palauttaminen vammautumisen tai sairastumisen jälkeen
  • Etenevään sairauteen sopeutuminen ja itsenäisen toimintakyvyn ylläpitäminen mahdollisimman pitkään
  • Mielenterveyden haasteet
  • Käden toimintakyvyn ongelmat
  • Toiminnanohjauksen ja ajankäytön haasteet

  Voit lukea aikuisten toimintaterapiapalveluista TerapiaMessissä palvelut  osiossamme:

  Hoitoa suositteleva taho ottaa yleensä kantaa siihen, kuuluuko sinulle suositeltu toimintaterapia kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen piiriin, vai korvaako sen vakuutusyhtiö tai hyvinvointialue. Alta löydät toimintaohjeet eri tilanteisiin:

  Kela

  TerapiaMessi toteuttaa Kelan korvaamaa yksilötoimintaterapiaa sekä lasten, nuorten ja aikuisten ryhmämuotoista toimintaterapiaa.

  Voit tiedustella TerapiaMessistä, onko meillä vapaita asiakaspaikkoja soittamalla, laittamalla sähköpostia tai tekstiviestiä terapeuteillemme  tai täyttämällä tämän  lomakkeen.

  Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen toimintaterapiaa haetaan Kelan KU104-lomakkeella, joka asiakkaan tulee itse täyttää. Kun haluat toimintaterapiasi toteuttajaksi TerapiaMessi Oy:n, palveluntuottajan kohdalle merkitään hakemukseen: TerapiaMessi Oy, Alajärvi tai TerapiaMessi Oy, Seinäjoki sen mukaan, missä toimipisteessä haluat asioida.

  Hyvinvointialueen palveluseteli tai maksusitoumus 

  Hyvinvointialueet korvaavat toimintaterapiaa silloin, kun asiakkaan toimintakyvyn rajoite ei täytä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen kriteerejä, mutta se vaikeuttaa arjesta suoriutumista.

  TerapiaMessi toteuttaa toimintaterapiaa Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen palveluseteleillä ja maksusitoumuksilla. Palvelusetelin tai maksusitoumuksen myöntämisestä päättää hyvinvointialueella toimiva kuntoutustyöryhmä.

  Kun olet saanut palvelusetelin, voit tiedustella TerapiaMessistä, onko meillä vapaita asiakaspaikkoja soittamalla, laittamalla sähköpostia tai tekstiviestiä terapeuteillemme  tai täyttämällä tämän  lomakkeen.

  Asiakas voi myös saada hyvinvointialueelta maksusitoumuksen toimintaterapiaan, mutta tällöin hän ei voi itse päättää palveluntuottajaa, vaan hyvinvointialueen kuntoutustyöryhmä osoittaa maksusitoumuksen suoraan valitsemalleen palveluntuottajalle.

  Vakuutusyhtiöiden korvaama toimintaterapia

  Vakuutusyhtiöt korvaavat toimintaterapiaa, silloin kun toimintakyvyn rajoite on aiheutunut esimerkiksi työ- tai liikennetapaturmasta.

  Vakuutusyhtiö myöntää maksusitoumuksen toimintaterapiaan perusterveydenhuollossa tai erikoissairaanhoidossa tehdyn kuntoutussuunnitelman perusteella. Kuntoutussuunnitelmasta tulee käydä selkeästi ilmi tapaturma ja siitä aiheutunut toimintakyvyn rajoite.

  Jos olet saanut vakuutusyhtiöltä maksusitoumuksen toimintaterapiaan, voit tiedustella TerapiaMessistä, onko meillä vapaita asiakaspaikkoja soittamalla, laittamalla sähköpostia tai tekstiviestiä terapeuteillemme  tai täyttämällä tämän  lomakkeen.

  Omakustanteinen toimintaterapia

  Asiakas voi myös itse maksaa toimintaterapian.

  Voit pyytää tarjousta toimintaterapiasta sekä tiedustella vapaita asiakaspaikkoja soittamalla, laittamalla sähköpostia tai tekstiviestiä terapeuteillemme  tai täyttämällä tämän  lomakkeen.

  Toimintaterapiaan on mahdollista saada maksusitoumus tai palveluseteli kelalta, vakuutusyhtiöltä tai hyvinvointialueelta. Kelan tai vakuutusyhtiön maksusitoumuksella tuotettu toimintaterapia on asiakkaalle ilmaista. Alle 18-vuotiaan toimintaterapia on aina asiakkaalle ilmaista, tuotettiin se sitten palvelusetelillä tai maksusitoumuksella.

  Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen maksusitoumuksella tuotetusta toimintaterapiasta hyvinvointialue perii yli 18-vuotiaalta asiakkaalta asiakasmaksulain mukaisen asiakasmaksun, joka on tällä hetkellä 12,80 € / käynti.

  Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen palvelusetelillä tuotetussa toimintaterapiassa hyvinvointialue maksaa kuntoutuksesta osan, ja aikuinen asiakas maksaa palveluntuottajalle omavastuuosuutena palveluntuottajan hinnaston mukaisen osuuden. Omavastuuosuuden suuruus riippuu terapiakäynnin kestosta ja on tällä hetkellä TerapiaMessin palveluissa 15,50–30 € / terapiakerta. Alle 18-vuotiaan lapsen terapia on asiakkaalle ilmaista myös palvelusetelillä tuotettuna.

  Omakustanteisesta terapiasta voit pyytää tarjouksen soittamalla, laittamalla sähköpostia tai tekstiviestiä terapeuteillemme  tai täyttämällä tämän  lomakkeen. Terapian hintaan vaikuttaa se, toteutuuko se vastaanotolla vai asiakkaan arjen ympäristössä, ja kuinka paljon terapeutilta kuluu aikaa matkoihin asiakkaan luokse.