Terapeutit

Maiju

Olen Maiju, toinen TerapiaMessin yrittäjistä. Olen valmistunut toimintaterapeutiksi 2009, ja toimintaterapian maisteriksi (MSc) 2023. Olen työskennellyt toimintaterapeuttina monenlaisten asiakasryhmien parissa yksilö- ja ryhmäkuntoutuksessa. Kokemusta minulle on kertynyt paljon erityisesti tunnetaitojen sekä tarkkaavuuden ja toiminnanohjauksen haasteiden tukemisesta.Toimintaterapeuttina haluan tukea asiakkaita kokonaisvaltaisesti löytämään keinoja toimia arjessaan mahdollisimman itsenäisesti ja tasapainoisesti.

Essi

Olen Essi, toinen Messin yrittäjistä. Olen valmistunut toimintaterapeutiksi 2012, ja työskennellyt siitä alkaen terapiatyön parissa yksityisellä sektorilla. Minulla on pitkä kokemus yksilö- ja ryhmämuotoisesta kuntoutuksesta. Asiakkaani ovat olleet lapsia, nuoria, työikäisiä sekä ikääntyneitä laajalla diagnoosien kirjolla. Toimintaterapeuttina olen lempeä, mutta jämpti. Minulle on tärkeää tuottaa laadukkaita sekä vaikuttavia terapiapalveluita, joiden avulla asiakas löytää keinoja selviytyä paremmin arjestaan. Tuen mielelläni nuoria, työikäisiä sekä ikääntyneitä arjen toiminnassa ja osallistumisessa. Olen yrittäjänä ja työnantajana perusteellinen ja säntillinen. Se tehdään, mitä luvataan!

Laura

Olen Laura ja valmistunut toimintaterapeutiksi vuonna 2008. Toimintaterapeutin urani aikana olen työskennellyt n. neljän vuoden ajan erikoissairaanhoidossa lastentaudeilla, kerryttäen kokemusta moniammatillisesta yhteistyöstä, lasten arvioinneista, ortoosien valmistuksesta ja hoidoista sekä apuvälineohjauksista. Minulla on paljon kokemusta myös pitkien yksilökuntoutusjaksojen toteuttamisesta, ryhmäkuntoutuksesta ja erityisesti neuropsykologisten ja neuropsykiatristen asiakkaiden kuntoutuksesta. Työskentelen mielelläni lähellä ihmisten arkea. Koen vahvuutena kokonaisuuksien hahmottamisen sekä huumorin ja asiantuntijuuden yhdistämisen. Kokonaisvaltaista työskentelytapaani olen vahvistanut mm. Psykofyysinen lähestymistapa kuntoutuksessa -koulutuksella.

Sarianna

Olen Sarianna, ja valmistunut toimintaterapeutiksi 2021. Ennen toimintaterapeutiksi kouluttautumista työskentelin sairaanhoitajana erikoissairaanhoidossa vuodesta 2010 lähtien. Vahvuuksiani ovat sinnikkyys, huumorintaju ja huomaavaisuus. Toimintaterapeuttina olen työskennellyt kuntouttavana terapeuttina toteuttaen pääasiassa pitkiä yksilökuntoutusjaksoja. Lapsiasiakkaat ja erityisesti pienet lapset ovat lähellä sydäntäni. Olen täydentänyt osaamistani viimeisimpänä sensorisen integraation A- ja B-koulutuksilla, ja tulevaisuudessa tähtään sensorisen integraation terapeutiksi. Olen myös pediatrinen uniohjaaja ja tuen perheitä ja lapsia, kun nukkuminen tai nukahtaminen on haastavaa.

Hanna

Olen Hanna. Olen valmistunut toimintaterapeutiksi 2021.

Taustaltani olen mielenterveys- ja päihdeongelmiin erikoistunut lähihoitaja. Ennen toimintaterapeutin uraa olen työskennellyt kymmenen vuotta akuuttipsykiatrialla sekä mielenterveyskuntoutujien asumispalvelussa. Myös toimintaterapeuttina haluan tukea erityisesti mielenterveyskuntoutujia kohti toimivampaa arkea huomioiden kokonaisvaltaisesti asiakkaan voimavarat ja elämäntilanteen. Olen valmistunut taideterapiaohjaajaksi 2024, ja hyödynnän taideterapeuttisia menetelmiä erityisesti mielenterveyttä tukevassa toimintaterapiassa.

Sofia

Olen Sofia ja valmistunut toimintaterapeutiksi 2021. Toimintaterapeuttina olen aikaisemmin työskennellyt erikoissairaanhoidossa lastentaudeilla ja käsikirurgian tiimissä. Kokemusta minulta löytyy mm. lasten kehitysarvioinneista, yläraaja- ja kipukuntoutuksesta, aikuisten työ-, toimintakyky- ja apuvälinearvioinneista sekä yksilöllisten ortoosien valmistuksesta. Aikaisemmalta ammatiltani olen kuntoutukseen suuntautunut lähihoitaja ja työskennellyt vammais- ja vanhuspalveluissa. Hoitotyöstä saatu työkokemus on antanut minulle ymmärrystä siitä, kuinka erilaiset toimintakyvyn rajoitteet vaikuttavat ihmisen arkeen ja millaisilla asioilla pystytään tukemaan asiakkaan toimintakykyä arjessa. Toimintaterapiassa vahvuuteni on jokaisen asiakkaan kohtaaminen ja huomioiminen yksilönä, terapian toteutuksessa kuuntelen asiakkaan omia mielenkiinnon kohteita ja pyrin löytämään asiakkaalle motivoivan tavan harjoitella.

Ulla

Olen Ulla ja valmistunut toimintaterapeutiksi 1989. Olen työskennellyt toimintaterapeuttina yli kolmenkymmenen vuoden ajan monenlaisten asiakasryhmien kanssa. (Urani aikana minulle on kertynyt kokemusta erityisesti yläraajakuntoutuksesta, kipukuntoutuksesta, työ- ja toimintakyvyn arvioinnista, sekä ortoosien suunnittelusta ja valmistuksesta.)  Osaamista, koulutusta ja kokemusta minulla on erityisesti yläraajakuntoutuksesta. Olen suorittanut yläraajakuntoutuksen erikoistumisopinnot (OAMK 30 op) ja käsiterapiaopinnot (TAMK 15 op). Minulla on myös laaja-alaista osaamista ja kokemusta ortoosien suunnittelusta ja valmistuksesta sekä mm. Palovamma- ja arpikuntoutuksesta.  Minulla on kattava kokemus myös kipuasiakkaan toimintaterapiasta. Kipuasiakkaan kuntoutukseen liittyen olen käynyt koulutusta esimerkiksi GMI-kuntoutusmenetelmästä ja HOT-menetelmästä. Viimeisimpänä olen käynyt psykofyysisen lähestymistavan opinnot.  Vahvuuksiani ovat luova ongelmaratkaisu, avoimuus ja innostuneisuus kehittämiseen ja kehittymiseen. Panostan työssäni asiakaslähtöisyyteen ja yhteistyöhön asiakkaan kanssa. Toimintaterapeuttina haluan tukea asiakkaita löytämään keinoja, jotka vahvistavat asiakkaan tasapainoista, mielekästä, itsenäistä ja omannäköistä arkea.

Eve

Olen Eve ja valmistunut toimintaterapeutiksi 2022.

Toimintaterapeuttina olen aikaisemmin työskennellyt erikoissairaanhoidossa kuntoutusosaston sekä neurologian tiimissä. Kokemusta minulle on kertynyt työ- ja toimintakyvynarvioinneista, neurologisten asiakkaiden kuntoutuksesta sekä apuvälinearvioinneista.

Ennen valmistumista työskentelin päiväkodissa sekä henkilökohtaisena avustajana. Turvallisen ja mielekkään arjen mahdollistaminen asiakkaan toiveet huomioiden on aina ollut toimintani perustana. Sydäntäni lähellä on erityisesti neuropsykiatrisesti oireilevat lapset ja nuoret.

Tammikuussa 2024 aloitan neuropsykiatrisen valmentajan opinnot.